Binnenhalen én behouden van young professionals

Er is nog een andere reden waarom je als werkgever young professional coaching kunt inzetten. Het is tegenwoordig een uitdaging om bevlogen, jonge werknemers aan boord te krijgen én te behouden! Je wilt een aantrekkelijke werkgever zijn. Binnengehaald talent wil je perspectief bieden, zodat ze duurzaam en gemotiveerd aan het werk blijven. Zelfontplooiing, ontwikkeling en groei maken daar absoluut onderdeel van uit. Onze coaches helpen jou en je jongere werknemers daar bij.

Hoe ziet coaching voor young professionals eruit?

  • Intakegesprek
    Young professional coaching start met een quickscan. Dit is de basis voor het intakegesprek. Coaching is individueel op maat en afgestemd op het werk, privéleven en het perspectief van de werknemer. De coach ondersteunt daar waar de behoefte ligt.
  • Doelgerichte coachsessies: face-to-face & online
    Uit het intakegesprek volgt een persoonlijk actieplan met doelstellingen. Dit plan vormt de basis van de coachsessies. Afhankelijk van de coachvraag vinden  3 tot 5 coachsessies plaats. De coach geeft de werknemer elke sessie opdrachten mee gericht op persoonlijke ontwikkeling en het beoogde doel. De coach stimuleert de werknemer om na te denken of het carrièrepad en actie te ondernemen door bijvoorbeeld andere mogelijkheden te onderzoeken. Centraal in de sessies staat het bespreken van resultaten en behaalde inzichten. De coach begeleidt de werknemer daarbij en stuurt bij waar nodig. Tussen de sessies door is regelmatig contact tussen coach en de werknemer over de voortgang. De werknemer kan het gehele traject rekenen op ondersteuning, motivatie en inzichten van zijn of haar vaste coach.

Wat is het resultaat?

Na het doorlopen van het traject heeft jouw werknemer inzicht in zijn of haar sterke kanten en ontwikkelpunten op zowel persoonlijk als competentieniveau. Hij of zij is in staat zelf richting te geven aan de verdere loopbaan. Zij staan zelf aan het roer, bepalen de volgende stap in hun carrière en ondernemen actie.