Hoe ziet individuele coaching eruit?

Een individuele coaching traject bij ttif & werk bestaat uit een intake en 3 sessies of een intake en 5 sessies. De coach stimuleert het leerproces en neemt de verantwoordelijkheid niet over. De werknemer bepaalt de richting en intensiteit van het traject. De coach faciliteert in het proces en doet voorstellen voor oefeningen en huiswerk naar aanleiding van de gekozen doelen.

Intake fase: sessie 1

In de intake is het belangrijk dat er een veilige basis gecreëerd wordt tussen de coach en de kandidaat om vanuit te werken. Daarnaast worden de oorzaken, klachten en/of doelen besproken die onderdeel uitmaken van het traject. Tot slot wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Gespreksonderwerpen die aan bod komen tijdens de intake:

  • Uitleg over onze rol van de werknemer kandidaat, de rol van de werkgever en/of opdrachtgever
  • Huidige situatie van de werknemer?
  • Welke stappen heeft de werknemer al ondernomen?
  • Wat zijn belemmerende factoren die bijdragen aan het probleem?
  • Welke gedragspatronen, overtuigingen van de kandidaat werkt het probleem in de hand?
  • Welke veranderingen kunnen helpen?

Oriënterende fase: sessie 2

In de oriënterende fase gaat de werknemer aan de slag met het verdiepen van de doelen, de zelfkennis en het bewustwordingsproces van de (gedrags)patronen en/of overtuigingen die de huidige situatie in stand houden. Pas als iemand bewust is van wat er gebeurt, kunnen de gevolgen overzien worden door de kandidaat en bewuste keuzes gemaakt worden voor eventuele verandering.

Actie fase: Sessie 3 en 4

Tijd voor actie! De werknemer gaat tijdens het individuele coaching traject aan de slag met zijn of haar gedrag en het doorbreken van bestaande patronen. De coach biedt hiervoor diverse oefeningen aan gericht op positieve beïnvloeding van gedrag en gewoontes, herkennen van valkuilen, vergroten van het zelfvertrouwen en timemanagement.

Afsluitende fase: Sessie 5 en 6

De laatste twee sessies staan in het teken van reflectie. De werknemer kijkt terug op het individuele coaching traject en noteert in het reflectieverslag wat hij of zij heeft geleerd. Daarnaast worden er nieuwe doelen gesteld om terugval te voorkomen. De coach bespreekt de technieken voor het aanleren en behouden van nieuw gedrag. Daarnaast vindt er een driegesprek plaats waarbij de coach samen met de werknemer en leidinggevende kijkt naar de behaalde doelen. De leidinggevende ontvangt tips en adviezen om de juiste steun te bieden en zo bij te dragen aan het  leerproces van de werknemer.

Waarom kiezen voor individuele coaching?

Door te kiezen voor individuele coaching kun je jezelf effectief ontwikkelen met als doel je productiviteit en resultaten te verbeteren. Met individuele coaching krijg je de mogelijkheid om onder begeleiding kritisch naar jezelf te kijken en nieuwe manieren te vinden die kunnen bijdragen in jouw eigen ontwikkeling.

Wanneer individuele coaching inzetten?

Dit traject is in te zetten wanneer een werknemer bereid is om meer uit zichzelf te halen, maar tegen obstakels aanloopt. Door te leren omgaan met deze obstakels of deze uit de weg te halen, is het mogelijk voor een werknemer om te groeien en zijn/haar doelen te bereiken. Kort gezegd is individuele coaching handig voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier hieronder in.

Veelgestelde vragen

Bij individuele coaching krijgt de werknemer een eigen coach toegewezen en wordt er een gefaseerd traject doorlopen om de gekozen doelen te behalen. Het gedrag en daarbij behorende patronen worden in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld en gaat de werknemer samen met de individuele coach aan de slag om gericht een positieve verandering te bewerkstelligen. Aan het einde van het traject wordt er aandacht besteedt aan reflectie om stil te staan bij de gemaakte groei en om valkuilen in de toekomst te voorkomen.

Bij ttif & werk bestaat een individuele coaching traject uit 6 sessies die onder 4 fasen vallen. Deze fasen zijn als volgt:

  • Intake
  • Oriënterende fase
  • Actie fase
  • Afsluitende fase

Door deze fasen te doorlopen, werkt een werknemer effectief door middel van o.a. oefeningen aan zijn/haar doelen. Deze oefeningen zijn gericht op het doorbreken van bestaande patronen, waardoor op een positieve manier het gedrag en gewoontes worden beïnvloedt.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*