Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Bovendien zoomen we tijdens deze loopbaanscan in op de drijfveren van de werknemer. We kijken of deze drijfveren aansluiten op het huidige werk en welke leer- of ontwikkelbehoefte de werknemer heeft. De uitkomst van deze loopbaancheck kan leiden tot een waardevollere invulling van de huidige functie of een volgende stap binnen of buiten de organisatie.

De werknemer krijgt tijdens deze loopbaanscan persoonlijke aandacht en individuele coaching van een vaste coach uit de regio. De focus ligt op nieuw perspectief en resultaat, waarbij kennis en kwaliteit, pro-activiteit en heldere rapportages een belangrijke rol spelen.

Waar bestaat het loopbaanonderzoek uit?

Tijdens de loopbaanscan komen de werknemer en de betreffende coach drie keer samen voor een individuele sessie. Hierbij worden er een aantal belangrijke zaken wat betreft loopbaanmogelijkheden uitgebreid geschetst.

Er wordt uitvoerig gepraat over de kwaliteiten, ambities en de talenten van de werknemer en bovendien worden er passende functies besproken. Als laatste wordt tijdens dit loopbaanonderzoek ook de link gelegd naar concrete en passende vacatures voor de werknemer.

Uitkomsten van de loopbaancheck

Uiteraard moet de loopbaanscan ook daadwerkelijk resultaten gaan opleveren. Het doel is dan ook om na afloop te kunnen stellen dat de werknemer gemotiveerd is en blijft en dat hij of zij zich bewust is van zijn of haar kwaliteiten, drijfveren, talenten en ambities.

Bovendien is het de bedoeling dat de werknemer weet wat zijn of haar huidige positie op de arbeidsmarkt is en zich bewust is van de kansen die zich hier voordoen. Het loopbaanonderzoek is dan ook erg interessant voor werknemers die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt of werknemers die vanuit verzuim een nieuwe baan zoeken.

Voor meer informatie en onze tarieven. Download de flyer!

Voor wie is de loopbaanscan interessant?

De loopbaanscan is uitermate interessant voor werknemers die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt en nieuwsgierig zijn naar een volgende stap in de loopbaan, maar ook voor werknemers die vanuit verzuim een nieuwe baan zoeken.