Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de uitvoering van onderzoek- en advieswerkzaamheden en arbeidsmobiliteitprojecten, het leveren van re-integratie- en inburgering diensten, het detacheren van werknemers alsmede geven van training en onderricht en Algemene verkoopvoorwaarden voor ttif.company verzuimmanagement. Van ttif.company bv, gevestigd te Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein 12-14, 1062HK. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.