Zo luister je actief naar je medewerkers

We komen uit een periode waarin we anders invulling zijn gaan geven aan de wijze waarop we werken en hoe we ons privéleven inrichten naast het werk. Nu hybride werken voor veel organisatie een blijvend karakter krijgt, is het goed om te weten welk effect dit heeft op jouw medewerkers. Kortom, weet jij hoe het écht gaat met jouw medewerkers?

Om hier achter te komen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. Maar wat krijg je vaak als antwoord wanneer je een gesprek start met “Hoe het gaat met je?” Meestal iets in de trant van: “Goed, druk, zijn gangetje” of  “Prima hoor, alles onder controle”. Dit is niet meer dan een beleefd geformuleerd antwoord op de vraag.

Een luisterend oor bieden is niet voldoende

Om er achter te komen hoe het echt gaat, is het van belang dat jij jouw medewerker de ruimte geeft om dit te vertellen en dat je actief luistert. Dat gaat verder dan alleen een luisterend oor bieden. Door actief te luisteren focus jij je op wat iemand zegt, maar ook hoe iemand het zegt, de toon waarop, het volume en de lichaamshouding.

Want stel nou dat de medewerker er bewust voor kiest om niet het achterste van zijn tong te laten zien tijdens het gesprek? Of misschien zelfs bang is om zich uit te spreken, bang voor de consequenties, of bang dat je de situatie of emoties niet begrijpt? Dan is het juist van belang dat je op een effectieve en doeltreffende manier in gesprek gaat.

Doeltreffend en effectief een gesprek voeren. Onze tips.

Hierbij een aantal tips om actief te luisteren:

  • Veel mensen luisteren om zelf te kunnen reageren, probeer dit te vermijden door je volledig te focussen op jouw medewerker. Houd je aandacht erbij en probeer niet in gedachten een oplossing te bedenken.
  • Laat merken dat je luistert door in een open en actieve houding te gaan zitten. Ook door regelmatig te knikken of “Ja” te zeggen geef je aan dat je het begrijpt.
  • Biedt ruimte om tijdens het gesprek na te denken en te vertellen.
  • Vul stiltes niet gelijk op door zelf te gaan praten en laat bewust ook eens stiltes vallen. Deze zijn niet ongemakkelijk, maar wel heel waardevol!
  • Moedig de medewerker aan zichzelf open te stellen met zinnetjes als: “Oh ja?”, “En toen?” of “Vertel eens verder.”
  • Laat de medewerker uitpraten. Wanneer deze alles heeft kunnen vertellen, is het hoofd leeg gemaakt en is er weer ruimte voor een gesprek.
  • Vraag door over wat jouw medewerker zojuist heeft verteld: “Kan je daar een voorbeeld van geven?” of “Wat bedoel je daar precies mee?”
  • Herhaal af en toe wat je hoort en ziet. Controleer ook of je het goed hebt begrepen door te vragen: “Begrijp ik je goed als…”

Blog berichten

De signalen van hoge werkdruk

De signalen van hoge werkdruk

Soms merk je als werkgever of leidinggevende dat je een tijd veel op je bord neemt. Je ervaart hoge werkdruk…
rol wekgever bij loopbaanontwikkeling

De rol van de werkgever bij loopbaanontwikkeling

Als werkgever of leidinggevende hoop je bij het aannemen van een werknemer dat deze op de juiste plek zit, zowel…
wat is een bore-out

Wat is een bore-out?

Een bore-out is een depressief en vermoeid gevoel als gevolg van extreme verveling op de werkvloer. Het treedt vooral op…

Hoe kunnen wij je helpen?