Dé tip voor een succesvol spoor 2 traject

Is het de prognose dat een werknemer langdurig uitvalt? Ga dan zo vroeg mogelijk het gesprek aan. Dat is de belangrijkste tip die wij als ttif & werk onze klanten geven.

Vaak zie je dat in de eerste coachgesprekken in het spoor 2 traject de focus nog te weinig kan liggen op het vinden van nieuw werk. Simpelweg omdat de werknemer onvoorbereid aan de start verschijnt. De nadruk ligt dan ook op rouwverwerking (weg “moeten” bij je huidige werk in een periode van ziekte is natuurlijk niet leuk), het wegnemen van de weerstand t.a.v. het vinden van nieuw werk en het bespreken van verantwoordelijkheden en plichten tijdens het traject tweede spoor.
Het is onze ervaring dat des te eerder je het gesprek voert en een transparant en helder perspectief biedt, des te laagdrempeliger je de begeleiding naar nieuw werk start. Dus voer dit gesprek gerust al eens na 3 of 6 maanden verzuim. Zaken om te bespreken:✅ Alle stappen in twee jaar ziekte: wat komt er aan verplichtingen op je af als werknemer?
✅ Wat is het doel van een traject tweede spoor?
✅ Welke financiële consequenties zijn er mogelijk verbonden aan langdurig verzuim?
✅ Hoe ziet de situatie er na twee jaar ziekte uit? Zonder en met werk?

Als je dit in een vroeg stadium bespreekt en stilstaat bij de impact die (langdurig) verzuim kan hebben op de werknemer, wordt voortvarend met het traject gestart, is de duur korter en het resultaat optimaal! En vind je dit als werkgever lastig? Dan kan een coach van ttif & werk hier uiteraard bij helpen.

Blog berichten

De signalen van hoge werkdruk

De signalen van hoge werkdruk

Soms merk je als werkgever of leidinggevende dat je een tijd veel op je bord neemt. Je ervaart hoge werkdruk…
rol wekgever bij loopbaanontwikkeling

De rol van de werkgever bij loopbaanontwikkeling

Als werkgever of leidinggevende hoop je bij het aannemen van een werknemer dat deze op de juiste plek zit, zowel…
wat is een bore-out

Wat is een bore-out?

Een bore-out is een depressief en vermoeid gevoel als gevolg van extreme verveling op de werkvloer. Het treedt vooral op…

Hoe kunnen wij je helpen?