Hoe ziet de werkdrukmeter eruit?

Hoe hoog de werkdruk op jouw afdeling is, hoe werknemers dit ervaren en waar precies de knelpunten liggen, brengen wij in kaart met de Werkdrukmeter. Dit meetinstrument hebben wij samen met onderzoeksbureau Motivaction ontwikkeld. Je krijgt hiermee een volledig beeld van de factoren die bijdragen aan de werkbeleving binnen je organisatie, afdeling of team. Ook ontvang je een adviesrapport met mogelijke oplossingen om meer grip te krijgen op werkdruk.

Intakegesprek

De Werkdrukmeter start met een uitgebreid intakegesprek. In dit gesprek maken we een eerste analyse van de organisatie en de verzuimcultuur en bespreken we samen de implementatie van de Werkdrukmeter. Denk hierbij onder andere aan de planning, rolverdeling en interne communicatie. We nemen vervolgens online een anonieme enquête af onder jouw werknemers. De enquête bestaat uit totaal vijftien vragen onderverdeeld in vijf categorieën:

 1. Steun van collega’s
 2. Steun van de werkgever
 3. Tevredenheid inhoud en niveau werkzaamheden
 4. Mentale en fysieke werkbelasting
 5. Gedrevenheid versus perfectionisme

Analyse resultaten

Uit de enquête volgt een uitgebreide rapportage met een analyse van de mate van werkdruk per categorie. Je krijgt een antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • In welke mate is werkdruk daadwerkelijk een urgent topic binnen de organisatie?
 • Welke factoren dragen bij aan de werkdruk(beleving) onder jouw werknemers?
 • Welke interventies dragen bij aan meer grip op een verlaging van de werkdruk?

In een daaropvolgend adviesgesprek bekijkt een coach van ttif & werk samen met jou welke interventies mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de werkdruk(beleving) binnen de organisatie.

Wat levert het op?

De Werkdrukmeter biedt een aantal voordelen voor zowel individuele werknemers als de organisatie als geheel:

 1. Helder inzicht: De Werkdrukmeter geeft een duidelijk beeld van de werkdruk en hoe deze door werknemers wordt ervaren. Dit inzicht is essentieel voor het identificeren van knelpunten en het vinden van passende oplossingen.
 2. Oplossingsgericht: Met de resultaten van de Werkdrukmeter in de hand kan gericht worden gewerkt aan het verminderen van werkdruk. De aangereikte handvatten helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau.
 3. Organisatiebrede aanpak: De Werkdrukmeter zorgt voor een organisatiebrede indruk van werkdruk, waardoor problemen niet alleen op individueel niveau worden aangepakt, maar ook op organisatieniveau.
 4. Anonimiteit en openheid: De tool waarborgt anonimiteit, waardoor werknemers vrijuit hun ervaringen kunnen delen zonder angst voor consequenties. Tegelijkertijd biedt de mogelijkheid om antwoorden kenbaar te maken de kans om uitdagingen openlijk te bespreken en constructieve oplossingen te vinden.

Door gebruik te maken van de Werkdrukmeter investeert de organisatie in het welzijn van haar werknemers en legt zij de basis voor een gezonde en productieve werkomgeving.

Wanneer en voor wie is de Werkdrukmeter interessant?

De Werkdrukmeter is waardevol voor alle werknemers, ongeacht hun functie of niveau, en kan ook worden toegepast op specifieke afdelingen, teams of vestigingen binnen jouw organisatie. Als leidinggevende of manager is het belangrijk om proactief om te gaan met werkdruk en de welzijnsbehoeften van jouw medewerkers te waarborgen.

Als je als leidinggevende of manager merkt dat werknemers werkdruk ervaren, of als je voorziet dat veranderingen in de werkomgeving mogelijk werkdruk kunnen veroorzaken, is de Werkdrukmeter een effectief instrument om deze kwesties aan te pakken. Door gebruik te maken van de Werkdrukmeter kun je inzicht krijgen in de specifieke bronnen van werkdruk binnen jouw organisatie en gerichte maatregelen nemen om een gezonde werkomgeving te bevorderen.

Wat kost de Werkdrukmeter?

Het tarief voor de Werkdrukmeter wordt op maat vastgesteld, rekening houdend met de specifieke eisen en behoeften van jouw organisatie. We streven ernaar om een oplossing te bieden die perfect aansluit bij jouw budget en doelstellingen.

Wil je meer informatie over de tarieven of heb je specifieke vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*