Hoe ziet de werkdrukmeter eruit?

Hoe hoog de werkdruk op jouw afdeling is, hoe werknemers dit ervaren en waar precies de knelpunten liggen, brengen wij in kaart met de Werkdrukmeter. Dit meetinstrument hebben wij samen met onderzoeksbureau Motivaction ontwikkeld. Je krijgt hiermee een volledig beeld van de factoren die bijdragen aan de werkbeleving binnen je organisatie, afdeling of team. Ook ontvang je een adviesrapport met mogelijke oplossingen om meer grip te krijgen op werkdruk.

De Werkdrukmeter start met een uitgebreid intakegesprek. In dit gesprek maken we een eerste analyse van de organisatie en de verzuimcultuur en bespreken we samen de implementatie van de Werkdrukmeter. Denk hierbij onder andere aan de planning, rolverdeling en interne communicatie. We nemen vervolgens online een anonieme enquête af onder jouw werknemers. De enquête bestaat uit totaal vijftien vragen onderverdeeld in vijf categorieën:

  1. Steun van collega’s
  2. Steun van de werkgever
  3. Tevredenheid inhoud en niveau werkzaamheden
  4. Mentale en fysieke werkbelasting
  5. Gedrevenheid versus perfectionisme

Uit de enquête volgt een uitgebreide rapportage met een analyse van de mate van werkdruk per categorie. Je krijgt een antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • In welke mate is werkdruk daadwerkelijk een urgent topic binnen de organisatie?
  • Welke factoren dragen bij aan de werkdruk(beleving) onder jouw werknemers?
  • Welke interventies dragen bij aan meer grip op een verlaging van de werkdruk?

In een daaropvolgend adviesgesprek bekijkt een coach van ttif & werk samen met jou welke interventies mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de werkdruk(beleving) binnen de organisatie.

Wat levert het op?

De werkdrukmeter geeft een helder beeld van de werkdruk(beleving) en de oplossingsrichting. Het biedt handvatten om gericht de werkdruk organisatiebreed én op individueel niveau aan te pakken. De Werkdrukmeter is anoniem, maar er bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor werknemers om de gegeven antwoorden kenbaar te maken en uitdagingen te bespreken met jou of één van onze coaches.

Wanneer en voor wie is de Werkdrukmeter interessant?

Voor alle werknemers, een vestiging of een team binnen jouw organisatie.
Heb je als leidinggevende of manager het vermoeden dat werknemers werkdruk ervaren of dat er door veranderende omstandigheden mogelijk werkdruk kan ontstaan? Dan heb je baat bij de Werkdrukmeter.

Wat kost de Werkdrukmeter?

Het tarief voor de Werkdrukmeter is maatwerk en afhankelijk van jouw wensen en behoeften. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de tarifering.