Hoe ziet een sessie verzuim & perspectief eruit?

Een sessie verzuim & perspectief bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt vooral gekeken naar de huidige situatie van de werknemer. In het tweede gedeelte wordt er besproken wat de werknemer kan verwachten in zijn of haar tweede ziektejaar.

Analyse van de huidige situatie

Tijdens het eerste gedeelte van de sessie staat een grondige analyse van de huidige situatie centraal. De coach en de werknemer gaan samen in gesprek over verschillende aspecten, waaronder de thuissituatie, werkgerelateerde zaken en het toekomstperspectief van de werknemer. Door deze open dialoog ontstaat er een helder beeld van de situatie en worden eventuele knelpunten in kaart gebracht. Bovendien wordt er gekeken naar welke invloed er kan worden uitgeoefend op het toekomstperspectief, zowel door de werknemer als door de werkgever.

Het tweede ziektejaar

In het tweede gedeelte van de sessie richt de coach zich op het bespreken van wat de werknemer kan verwachten tijdens het tweede ziektejaar. Er wordt uitgebreid ingegaan op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de werknemer als de werkgever, evenals de financiële consequenties die hieraan verbonden zijn. Daarnaast wordt de werknemer geïnformeerd over de mogelijke zoektocht naar nieuw werk en hoe dit traject eruit zou kunnen zien. Door deze voorbereiding krijgt de werknemer een duidelijk beeld van wat hem of haar te wachten staat en kan hij of zij zich hierop voorbereiden.

Wat levert een sessie verzuim & perspectief op voor een werknemer?

Een sessie verzuim & perspectief biedt de werknemer verschillende voordelen. Ten eerste wordt de drempel voor het starten van een tweede spoor traject verlaagd, waardoor de werknemer eerder in beweging komt en actief aan de slag kan met zijn of haar re-integratie. Daarnaast krijgt de werknemer een beter inzicht in de huidige situatie en het toekomstperspectief, wat kan helpen bij het nemen van beslissingen en het maken van plannen voor de toekomst. Ook wordt de werknemer zich bewust van zijn of haar verantwoordelijkheden en verplichtingen tijdens een langdurige verzuimperiode, inclusief de financiële gevolgen hiervan. Dit vergroot niet alleen het begrip van de werknemer, maar ook zijn of haar motivatie om actief deel te nemen aan het re-integratieproces.

Samenwerking met werkgever en Arboarts

Een essentieel aspect van een sessie verzuim & perspectief is de communicatie en samenwerking tussen de werknemer, de werkgever en de Arboarts. Tijdens de sessie wordt besproken hoe deze partijen effectief kunnen samenwerken om het verzuimproces te begeleiden en het perspectief van de werknemer te verbeteren. De coach faciliteert open communicatie en helpt bij het opstellen van heldere afspraken en doelen voor alle betrokkenen.

Langdurige begeleiding na de sessie

Na afloop van de sessie stopt de ondersteuning niet abrupt. De werknemer krijgt nazorg en langdurige begeleiding om de besproken doelen te blijven nastreven en het perspectief op lange termijn te behouden. De coach blijft beschikbaar voor vragen, advies en ondersteuning, zelfs nadat het verzuimproces is afgerond. Dit zorgt voor continuïteit en ondersteuning tijdens de re-integratieperiode en verhoogt de kans op een succesvolle terugkeer naar werk.

Voor wie is een sessie verzuim & perspectief bedoeld?

Deze sessie is specifiek ontworpen voor werknemers die al een aantal maanden ziek zijn en waarbij de kans op een traject tweede spoor aannemelijk is. Het is bedoeld om deze werknemers perspectief te bieden en hen voor te bereiden op de vervolgstappen in het re-integratieproces. Als werkgever kun je met deze sessie je werknemers ondersteunen en begeleiden tijdens een moeilijke periode, en tegelijkertijd bijdragen aan een effectieve re-integratie en een positieve werkomgeving. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*