Hoe ziet een sessie verzuim & perspectief eruit?

In het eerste gedeelte van de sessie bespreken de coach en de werknemer de huidige situatie, de thuissituatie, het werk en de toekomstsituatie. Wat is zijn of haar toekomstperspectief? En welke invloed is hierop uit te oefenen?

In het tweede gedeelte van de sessie legt de coach uit wat de werknemer kan verwachten in het tweede ziektejaar. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van hem of haar én jou als werkgever en de financiële consequenties komen aan bod. Daarnaast laat de coach zien hoe de zoektocht naar nieuw werk er eventueel uit komt te zien.

Wat levert een sessie verzuim & perspectief op voor een werknemer?

De werknemer komt in beweging en de drempel voor het starten van een tweede spoor traject wordt verlaagd. De werknemers is zich bewust van de huidige situatie en heeft perspectief. Hij of zij weet welke stappen, verplichtingen en (financiële) gevolgen verbonden zijn aan een langdurige verzuimperiode, ook na het tweede jaar. De werknemer weet dus wat er van hem of haar verwacht wordt en wat de rol van de werkgever is.

Voor wie is een sessie verzuim & perspectief bedoeld?

Deze sessie is uitermate geschikt voor werknemers die al een aantal maanden ziek zijn, waarbij de kans op een traject tweede spoor aannemelijk is en die je als werkgever perspectief wil bieden.