Ster van de maand

Onze ster van de maand: Frank van Beenen

Het succesvolle plaatsingsverhaal van de ster van de maand: Frank van Beenen.

Nadat Frank van Beenen op 15-jarige leeftijd al aan het werk is gegaan, is hij met een uitstapje als industrieel schoonmaker, altijd werkzaam geweest in de bouwsector. De laatste 28 jaren heeft hij gefunctioneerd als dakdekker, waarna hij in februari 2016 is uitgevallen voor zijn werk.

Traject van Frank

Frank is eind 2016 bij ttif & werk aangemeld voor een begeleidingstraject naar passend werk (het zogenaamde tweede spoortraject). Omdat hij in het verleden voor het vinden van werk geen officiële selectieprocedures heeft hoeven doorstaan, en al helemaal niet bekend was met het opstellen van motivatiebrieven, zag hij hier als oudere werknemer, met zijn 63 jaar, best tegenop.

Met ondersteuning van zijn vaste mobiliteitscoach Linda heeft Frank de weg gevonden naar een onderwijsinstelling. Hier mocht hij in eerste instantie ervaring opdoen als conciërge. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd dat hij deze maand door de desbetreffende werkgever tot aan de pensioengerechtigde leeftijd officieel in dienst zal worden genomen!

Vanuit ttif & werk wensen wij Frank heel veel geluk met deze passende carrière-switch!

Blog berichten

De signalen van hoge werkdruk

De signalen van hoge werkdruk

Soms merk je als werkgever of leidinggevende dat je een tijd veel op je bord neemt. Je ervaart hoge werkdruk…
rol wekgever bij loopbaanontwikkeling

De rol van de werkgever bij loopbaanontwikkeling

Als werkgever of leidinggevende hoop je bij het aannemen van een werknemer dat deze op de juiste plek zit, zowel…
wat is een bore-out

Wat is een bore-out?

Een bore-out is een depressief en vermoeid gevoel als gevolg van extreme verveling op de werkvloer. Het treedt vooral op…

Hoe kunnen wij je helpen?